محمد علی فتحی

اطلاع رسانی دوره ها و جلسات، پاسخ به مسائل شرعی، مشاوره، استخاره

محمد علی فتحی

اطلاع رسانی دوره ها و جلسات، پاسخ به مسائل شرعی، مشاوره، استخاره

محمد علی فتحی
طبقه بندی موضوعی
پاسخ های استاد

مرکز نیکوکاری امام جعفر صادق علیه السلام زیر نظر حجت الاسلام و المسلمین محمد علی فتحی فعالیت خود را آغاز کرده است.

شما خیر گرامی توانید هرگونه کمک خیرخواهانه را به شماره کارت مرکز نیکوکاری واریز نمایید.

خوانوادهای زیادی تحت تکفل مرکز نیکوکاری هستند که به خیرات شما محتاجند.