پاسخ به مسائل شرعی، مشاوره، استخاره

حجت الاسلام و المسلمین محمد علی فتحی

پاسخ به مسائل شرعی، مشاوره، استخاره

حجت الاسلام و المسلمین محمد علی فتحی

پاسخ به مسائل شرعی، مشاوره، استخاره
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

مرکز نیکوکاری امام جعفر صادق علیه السلام زیر نظر حجت الاسلام و المسلمین محمد علی فتحی فعالیت خود را آغاز کرده است.

شما خیر گرامی توانید هرگونه کمک خیرخواهانه را به شماره کارت مرکز نیکوکاری واریز نمایید.

خوانوادهای زیادی تحت تکفل مرکز نیکوکاری هستند که به خیرات شما محتاجند.