حجت الاسلام و المسلمین محمد علی فتحی

استاد حوزه و دانشگاه، فعال فرهنگی اجتماعی

حجت الاسلام و المسلمین محمد علی فتحی

استاد حوزه و دانشگاه، فعال فرهنگی اجتماعی

حجت الاسلام و المسلمین محمد علی فتحی
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

مرکز نیکوکاری امام جعفر صادق علیه السلام زیر نظر حجت الاسلام و المسلمین محمد علی فتحی فعالیت خود را آغاز کرده است.

شما خیر گرامی توانید هرگونه کمک خیرخواهانه را به شماره کارت مرکز نیکوکاری واریز نمایید.

خوانوادهای زیادی تحت تکفل مرکز نیکوکاری هستند که به خیرات شما محتاجند.