درسهایی از قرآن و حدیث

دفتر پاسخگویی به سؤالات دینی و شرعی فتحی

درسهایی از قرآن و حدیث

دفتر پاسخگویی به سؤالات دینی و شرعی فتحی

درسهایی از قرآن و حدیث
پیام های کوتاه

انتشارت لوح سبز با مدیریت اینجانب محمد علی فتحی در سال 1396 فعالیت خود را آغاز کرده است.

برای نشر آثار خود با ما تماس بگیرید:

09192655866

09108610050

به زودی آثار منتشره در سایت نمایش داده می شود.